O mně

Jmenuji se Kateřina Balážová (roz. Sadilová) a narodila jsem se v roce 1993 v Praze.

Vždy jsem velmi intenzivně vnímala vůně a fascinovalo mě jejich komplexní působení na lidské tělo, mysl i ducha, přesto však moje cesta k aromaterapii vedla oklikou. Vlastně hned několika :-).

Po maturitě na Pražské konzervatoři (obor hra na housle) jsem radikálně změnila směr a úspěšně složila přijímací zkoušky na lékařskou fakultu (2. LF UK) a obě farmaceutické fakulty (FaF UK, FaF VFU Brno). Nakonec zvítězila farmacie, kterou jsem s vyznamenáním absolvovala v červnu r. 2018 (titul Mgr.).

Následující tři roky jsem působila na Oddělení klinické farmacie Pražské Nemocnice Na Homolce, kde jsem se zaměřovala zejména na neurologické pacienty a konzultovala s lékaři jejich medikaci. Zároveň jsem se věnovala publikační činnosti, psala rigorózní práci a připravovala se na státní rigorózní zkoušku, již jsem složila v červnu 2021 na Farmaceutické fakultě Masarykovy Univerzity (titul PharmDr.).

Z nemocničního prostředí mě touha komunikovat s pacientem, resp. klientem, napřímo zavedla do lékárny na poliklinice, kde v současné době pracuji na zkrácený úvazek. Můj zájem o farmakologii se nijak neumenšil, stále jsem ale hledala další cesty, jak efektivně a bezpečně podpořit fyzické, psychické i duchovní zdraví – neboť tyto tři úrovně vnímám jako neoddělitelně spojené. Sama na sobě jsem intenzivně pracovala v rámci individuální psychoterapie a začala se více zabývat účinky éterických olejů, objevovala jejich terapeutický potenciál a nalézala hlubokou radost z propojení farmakologických znalostí s touto novou voňavou cestou duše.

Vůně se staly neodmyslitelnou součástí mého života. V nejtěžších okamžicích mi přinášely útěchu a oporu, pomáhaly mi ukotvit se v přítomném okamžiku a znovu nalézt stabilitu, když jsem během období boje s těžkými depresemi ztrácela pevnou půdu pod nohama. Skrze aromaterapii jsem opět navázala spojení sama se sebou i s okolním světem a překonala zdánlivě nepřekonatelné. Postupně jsem začala opět pociťovat radost – mnohem hlouběji a intenzivněji než kdy předtím – a vnímat s úžasem a vděčností krásu života.

Rozhodla jsem se nezůstávat pouze u osobní zkušenosti, ale sdílet ji, rozšiřovat, rozvíjet a posouvat se v aromaterapii dál.

Absolvovala jsem Základní kurz aromaterapie (pod záštitou Asociace českých aromaterapeutů) a přihlásila se ke studiu na Institutu aromaterapie (akreditovanému IFPA – Mezinárodní federací profesionálních aromaterapeutů) s předpokládaným termínem obhajoby závěrečné práce v září 2025 (po ukončení studia dosažení titulu "Odborný aromaterapeut"). 

Přes překážky ke hvězdám…

Vzdělání v aromaterapii

Probíhající studium na Institutu Aromaterapie – AČA (předpokládaný termín obhajoby závěrečné práce v září 2025)

2023 Základní kurz aromaterapie – Martina Hanzlíková AČA

Absolvované kurzy a workshopy

2024 Focusing I – Psychoterapeutické centrum Lávka 

2024 Aromakonference Praha – Aromaterapie a ženské zdraví 

2024 Workshop Proč to voní – Ludmila Kotalíková 

2024 Workshop výroba osobního parfému – Ludmila Kotalíková

od 1/2024 Roční zážitková škola čichu a umění vůní – Rafaella

2023 Aromakonference Brno – Aromaterapie a dětská psychika

2023 Aromaterapie podle čaker – Barbora Hrdličková BiOOO Akademie

2023 První pomoc z přírody – Barbora Hrdličková BiOOO Akademie

2023 Parfémová laboratoř – Martina Filipová BiOOO Akademie

2017 Mindfulness – Psychoterapeutické centrum Lávka

Další vzdělání

2021 Rigorózní řízení, obor Farmakologie a toxikologie, FaF MUNI Brno

  • Téma rigorózní práce: Farmakoterapie u pacientů se syndromem krátkého střeva
2012 – 2018 Magisterský studijní program Farmacie, FaF VFU Brno

  • Absolvovala s vyznamenáním
  • Téma Diplomové práce: Off-label užívání léčiv v onkologii u pediatrických pacientů

Členství v organizacích

Odborná společnost české aromaterapie OSČA

International Clinical Aromatherapy Network ICAN

Česká lékárnická komora ČLnK